Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

social-main-min

Ζύμη Ψαχνών

Ασχολούμαστε ενεργά με την Κοινωνία

Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, αποτελεί βασικό παράγοντα της αγοράς αλλά και αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Σήμερα, η κοινωνική διάσταση των επιχειρήσεων είναι σημαντική για την εύρυθμη και κοινωνικά αποδεκτή λειτουργία τους αλλά και για την ανταγωνιστικότητά τους.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) αποκαλούμε την εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων σε στρατηγικές που ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Οι στρατηγικές αυτές εκφράζονται έμπρακτα με σχετικές δράσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην κοινωνική αλληλεγγύη και στη διασφάλιση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας, του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Ζύμη Ψαχνών

Οι κοινωνικές δράσεις ευθύνης

Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

Η επιβίωση ενός οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητα του να μαθαίνει, να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στο περιβάλλον, να είναι δηλαδή ένας δυναμικός οργανισμός. 

Επενδύουμε στην εξειδίκευση των εργαζομένων μας μέσω της εκπαίδευσης, προσφέρουμε πρόσθετες παροχές υγείας και δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην καλλιέργεια νοοτροπίας ασφάλειας.

Αγορά

Αγορά

Έχουμε θεσπίσει υψηλά στάνταρ διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μας, πέρα από τα ελάχιστα απαιτητά από τη νομοθεσία, για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη ποιότητα.

Αξιοποιούμε τις τοπικές επιχειρήσεις ώστε να γίνουν ανταγωνιστικότερες μέσω της συνεργασίας μαζί μας.

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Συνδέουμε τον σεβασμό στο περιβάλλον με την ανάπτυξη της εταιρείας μας, για αυτό και εφαρμόζουμε, μέσω κατάλληλων εγκατεστημένων συστημάτων, εξοικονόμηση στην απαιτούμενη ενέργεια λειτουργίας και ανακυκλώνουμε όλα τα υπολείμματα με διάφορους τρόπους.

Κοινωνική ευθύνη

Κοινωνική ευθύνη

Στηρίζουμε με χορηγίες σε είδος και σε χρηματική αξία ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αθλητικούς & καλλιτεχνικούς συλλόγους και είμαστε κοντά εθελοντικά όπου παραστεί ανάγκη.
Είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία και την ενισχύουμε, προτιμώντας την πρόσληψη προσωπικού από την τοπική κοινότητα αλλά και προτρέποντας σχολικές εκδρομές στις εγκαταστάσεις μας.