Περιβάλλον

social-environment-min

Ζύμη Ψαχνών

Ανακύκλωση & μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα

Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις τρεις μονάδες παραγωγής της, με την τοποθέτηση ειδικών συστημάτων φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

Σε συνδυασμό με τις διαδικασίες ανακύκλωσης που εφαρμόζουμε, αναφέροντας ενδεικτικά την ανακύκλωση όλων των υλικών συσκευασίας αλλά και τη συνεργασία με τοπικούς κτηνοτρόφους για τη χρήση των υπολειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας, μειώνουμε το ενεργειακό αποτύπωμα της παραγωγής και συμβάλλουμε στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

Συμμετέχουμε πάντα δίπλα σε δράσεις που βοηθάνε το περιβάλλον ώστε να επουλώσει τις πληγές του, πραγματοποιώντας εθελοντικές δράσεις με τους εργαζομένους, όπως δενδροφύτευση και καθαρισμό δασών και είμαστε περήφανοι για αυτό!