Κοινωνικές δράσεις

social-society-local-community-min

Ζύμη Ψαχνών

Τοπική κοινότητα 

Ο σεβασμός και η υποστήριξη προς την τοπική κοινωνία αποτελεί μια μακρά παράδοση που έχει ξεκινήσει από την ίδρυση της επιχείρησης. Βασική πολιτική προσλήψεων και απασχόλησης της εταιρίας είναι η εντοπιότητα, δηλαδή η επιλογή εργαζομένων από την τοπική κοινωνία, εφόσον καλύπτουν τα κριτήρια της θέσης εργασίας.

Η Ευβοϊκή Ζύμη έχει θέσει τις εγκαταστάσεις της στη διάθεση των σχολείων, όπου με προγραμματισμένα ραντεβού, επισκέπτονται και ξεναγούνται οι μαθητές των τοπικών, κυρίως, σχολείων και αποκτούν γνώση για τον τρόπο παραγωγής και αποθήκευσης των προϊόντων που καταναλώνουν και οι ίδιοι με τις οικογένειές τους καθημερινά. Η δυνατότητα των μαθητών να εκπαιδεύονται μέσω της εμπειρίας ήταν ο κινητήριος μοχλός για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

social-society-xorigies-min

Ζύμη Ψαχνών

Χορηγίες

Οι χορηγίες συμβάλλουν στην υλοποίηση πολιτιστικών, ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών και κοινωνικών γεγονότων. Εκδηλώνονται με τη μορφή οικονομικής στήριξης, ενίσχυσης σε είδος ή παροχής υπηρεσιών από την πλευρά της Ευβοϊκής Ζύμης. Η συμβολή είναι σημαντική επειδή ακολουθείται μια λογική επαναληψιμότητας, συνέχειας και συνέπειας.

Στηρίζουμε κοινωνικά παντοπωλεία σε δήμους της Εύβοιας και όχι μόνο, συσσίτια, ΜΚΟ, αθλητικούς συλλόγους και αθλητικές ή καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Οι δεσμοί μας με την τοπική κοινωνία είναι πολύ ισχυροί και ευαισθητοποιούμε το ανθρώπινο δυναμικό μας σε θέματα που αφορούν στην αξία του εθελοντισμού, αθλητισμού και την άμιλλα.

Παίρνουμε πρωτοβουλίες και προβαίνουμε σε ενέργειες που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς κοινωνικές ομάδες παρέχοντας βοήθεια και λύσεις για την αποκατάσταση του βιοτικού τους επιπέδου.